100 comments

 1. AR -> Assault Rifle
  SR -> Sniper Rifle
  SMG -> Super Machine Gun
  LMG -> Large Machine Gun
  P -> Pistol
  S -> Shotgun
  ML – Melee
  Sai thì comment nhé!

 2. Ar (automatic rifle)
  SP (sniper rifle)
  Mr (markman rifle
  SMG(supmachinegun)
  Lmg(light machine gun
  Pt (pistol
  Ml( melee

 3. 0:06 thanh niên cầm OP(Ý TUI LÀ THẰNG CẦM AWM BỊ THẰNG CẦM CHẢO BỊ ĐẬP SẤP MẶT LỢN)
  ĐANG BẮN YÊN ỔN TỰ NHIÊN =)))))))

 4. kids will get it done for us this afternoon yeah hey 👋 jjjjjj 🍘👹👹👹👹👹👹💀💀💀🤬🤬👺👺👺👺☄️☄️☄️☄️🏳️‍🌈🏳️‍🌈😄🌪🌈🌈😁👺🚞😍😍💩💩💩💩💩💩💩💩💩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *